Wielkość tekstu i kontrast strony

84. rocznica rozstrzelania polskich patriotów na Borze

Przed 84 laty niemieccy okupanci stracili na Borze 360 osób, w tym członków konspiracyjnej organizacji „Orzeł Biały”, harcerzy, duchownych, przedstawicieli inteligencji i wielu innych. Uroczystości odbyły się w niedzielę 11 lutego, uczestniczyła w nich delegacja Muzeum Wsi Kieleckiej – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

Tegoroczne obchody rozpoczęły się tradycyjnie od mszy świętej, która została odprawiona w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Stamtąd jej uczestnicy przeszli pod leśny pomnik –  mogiłę osób rozstrzelanych w dniach 12 – 14 lutego 1940 roku.  Po modlitwie i wystąpieniach gości, krótką część artystyczną zaprezentowała młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego. Na zakończenie przybyłe delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze pod pomnikiem. W imieniu Muzeum Wsi Kieleckiej – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie wiązankę złożył Janusz Maciejewski, kierownik Działu Obsługi Mauzoleum.

Fot. i tekst Jacenty Kita