Wielkość tekstu i kontrast strony

 Nastąpiło włamanie na konto Muzeum Wsi Kieleckiej

na platformie Facebook.

W związku z powyższym prosimy uważać na materiały oraz linki umieszczane przez profil Muzeum na platformie, gdyż mogą być to treści szkodliwe.

Sesja w Suchedniowie

Jego wysiłek na rzecz wybudowania Mauzoleum doceniła Rada Miejska w Suchedniowie, która na sesji w dniu 28 kwietnia uroczyście mu podziękowała za wieloletnią pracę. Okolicznościowy list gratulacyjne na jego ręce przekazali przewodniczący rady Krzysztof Adamiec i burmistrz Cezary Błach. Kwiatami i ciepłymi słowami podziękowały mu również radna z Michniowa Małgorzata Kuszewska i jego następczyni na funkcji prezesa Fundacji Ewa Kołomańska, kierownik Mauzoleum. Nie kryjąc wzruszenia Stanisław Krogulec powiedział: -Czasami było pod górkę i nie było różowo. Jednak gdyby nie świętej pamięci Tadeusz Obara, ten obiekt nie powstałby. Obecne czasy, wojna na wschodzie, pokazują jak Mauzoleum jest potrzebne. Nawiązał też do słów Jana Pawła II wyrytych na krzyżu stojącym pod lasem, że my Polacy zasłużyliśmy na to miejsce, w którym się znajdujemy. Dodał, że teraz Polacy dają przykład, jakim potrafimy być narodem, mimo trudnej przeszłości polsko-ukraińskiej.

Nowa prezes Fundacji Ewa Kołomańska podkreśliła, że współcześnie Mauzoleum buduje  wspólną świadomość historyczną, aby zachować pamięć o Michniowie i jego mieszkańcach.

djmedia:44