Wielkość tekstu i kontrast strony

 Nastąpiło włamanie na konto Muzeum Wsi Kieleckiej

na platformie Facebook.

W związku z powyższym prosimy uważać na materiały oraz linki umieszczane przez profil Muzeum na platformie, gdyż mogą być to treści szkodliwe.

Warsztaty dydaktyczne

Warsztaty edukacyjne składają się z dwóch części:

  • zajęć warsztatowych - cena od osoby 10 zł
  • zwiedzanie wystawy stałej Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie z przewodnikiem - 100 zł

Czas trwania warsztatów to 2 - 3  godziny.

Warsztaty realizowane są w dni powszednie od wtorku do piątku.

Warsztaty edukacyjne skierowane są do młodzieży szkół podstawowych (klas VII i VIII) oraz ponadpodstawowych.

Warsztaty edukacyjne prowadzone będą w oparciu o prezentację multimedialną zawierającą zarówno materiał ikonograficzny, wideo oraz teksty źródłowe (relacje świadków wydarzeń).

Podczas zajęć uczestnicy będą mieli niezwykłą okazję do pracy na faksymiliach oryginalnych niemieckich dokumentów np. kennkart .

Celem warsztatów Pamięć nie umiera nigdy - Michniów 1943 jest uświadomienie młodzieży jak duże straty materialne, gospodarcze i społeczne przyniosła Polsce II wojna światowa. Przedstawienie sytuacji życiowej Polaków pod okupacją niemiecką oraz przybliżenie wojennej rzeczywistości ludności wiejskiej poddanej represjom ze strony III Rzeszy. Celem zbrodniczego systemu była eksploatacja gospodarcza kraju, zdławienie postaw patriotycznych oraz przejęcie kontroli nad każdą sferą życia i aktywnością obywateli. Najważniejszą kwestią poruszaną podczas warsztatów będzie prezentacja losów mieszkańców polskiej wsi pod okupacja niemiecką w czasie II wojny światowej ze szczególnym naciskiem na przedstawienie historii wsi Michniów jako symbolu 817 miejscowości spacyfikowanych w latach  1939 - 1945. 

Prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie a następnie potwierdzenie umówionej wizyty.