Wielkość tekstu i kontrast strony

 Nastąpiło włamanie na konto Muzeum Wsi Kieleckiej

na platformie Facebook.

W związku z powyższym prosimy uważać na materiały oraz linki umieszczane przez profil Muzeum na platformie, gdyż mogą być to treści szkodliwe.

Z potrzeby serca? Marianna i Kazimierz Zygadlewiczowie - Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata

Dnia 3 marca 2022 r. OEM "Świętokrzyski Sztetl" w Chmielniku zorganizował obchody Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych. Gośćmi Agnieszki Dziarmagi prowadzącej to wydarzenie byli Jadwiga Płonka, córka jedynej rodziny pochodzącej z Bodzentyna odznaczonej medalem Sprawiedliwych, dr Justyna Staszewska pracownik Mauzoleum w Michniowie oraz dr Tomasz Domański z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.

Córka p. Zygadlewiczów przybliżyła gościom i zgromadzonej młodzieży losy rodziny Rubinowiczów, którą jej rodzice, z narażeniem życia, ukrywali podczas wojny. Dr Justyna Staszewska scharakteryzowała społeczność żydowską w Bodzentynie w okresie międzywojennym i podczas II wojny światowej. Przypomniała postaci Dawidka, Rubinowicza, Goldy Szachter Kalib oraz Ala Cisłowskiego. Opisała działania osób, które pomagały ludności żydowskiej podczas Holokaustu: Marianny Fąfary z Bodzentyna, Zofii Surowieckiej z Szerzaw, Barbary Miśkiewicz z Woli Szczygiełkowej, Stanisławy Dziub z Podgórza. Dr Tomasz Domański otworzył wystawę czasową "Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej". Podkreślił, że pomoc udzielana ludności żydowskiej była wielotorowa, miała charakter indywidualny i zorganizowana, płynęła ze wszystkich grup społecznych osiągając rozmiar pomocy międzynarodowej polegającej na "wyrabianiu" paszportów m.in. z Paragwaju.

djmedia:37